top of page

HISTORIEN OM GRETA MOLANDER ÆRESLØP

Nyttårsaften 1995 var en gjeng bilentusiaster med koner samlet. En av entusiastene, Ove Hafsås hadde nok hatt en ide i hodet en stund. han overrasket damene med hver sin flotte rutete kjørecaps. Dette mente han burde være starten på en dameklubb med påfølgende dameløp for veteranbiler. Klubben fikk navnet "Hamar kvinnelige sportsvognklubb". Nyttårsaften 1996 var samme gjeng samlet og det ble bestemt at vi høsten 1997 skulle arrangere vårt første løp, med kun kvinnelige sjåfører. Siden klubben ikke var registrert og dermed ikke hadde noen forsikring for løpet, ble det tatt kontakt med Motorveteranene Hedmark. Klubben gav oss tillatelse til at løpet ble arrangert i deres regi. Så kom nyttårsaften 1997. Ove Hafsås hadde jobbet i kulissene og harr mange samtaler med Greta Molander selv.

Dette medførte en skriftlig bekreftelse fra Greta Molander på at vi kunne få benytte hennes navn både på klubben og løpet. Dermed var Greta Molander Æresklubb og Greta Molander Æresløp et faktum. Klubben sitter på all skriftlig dokumentasjon fra denne tiden. I tillegg til denne bekreftelsen, ga hun klubben en flott sølvpokal, som hun hadde vunnet i 1933. Pokalen er designet av prins Sigvard av Sverige og har inskripsjonen Vecko-journalens Damtrofè. Etter at damene hadde konstituert seg til Greta Molanders Æresklubb sitt første styre, ble det umiddelbart sendt en søknad til LMK. 

Klubbens formål har fra dag en, vært å arrangere ett løp i året med kvinnelige sjåfører og biler eldre enn 30 år. Tre personer har fått tittelen Æresmedlem i Greta Molander Æresklubb, for deres positive innstilling og bidrag til klubben. Den første ble selvfølgelig Greta Molander selv, noe hun satte stor pris på. De to andre er Marting Schanche og initiativtaker Ove Hafsås. 

Greta_Molander Klubb logo.gif
bottom of page