Search
  • Styret

Planlegging av 2017


Vi har i den siste tiden jobbe iherdig med å planlegge Greta Molander Æresløp for 2017. Det er har blitt en del møter for oss i styret, noen har nesten kunnet bytte bostedsadresse til klubbens presidents hjem. Det har kommet opp mange gode forslag for neste års løp, så det er bare å glede seg!


85 views

Recent Posts

See All

© 2016 Greta Molander Æresklubb