Search
  • aneberntsen

GMÆ i Motorveteranene


I fjorårets siste utgave av Motorveteranenes medlemsblad, fikk Greta Molanders Æresløp en flott artikkel. Artikkelen fanger virkelig hva Greta Molanders Æresløp er.

Bilder og tekst av Anne Beth Moslet. 


0 views

© 2016 Greta Molander Æresklubb