Greta Molanders æresklubb

Styret

President:
Sissel Hafsås (1 år)

Styremedlemmer:
Synnøve Haagenrud (Regnskapsfører)
Sissel Stensli (2 år) (Sekretær)
Hege Loe Hansen (2 år)
Anne Bjørg Aarseth Dalheim (2 år)
Randi Marie Framstad (2 år)

 

Varamedlem:

Valgkomite:
Bodil Berget (2 år)
Leni Lillian Huse (2 år)

Revisor:
Pål O. Johansen