NB! NB! Viktig informasjon om påmelding og betaling - Greta Molanders Æresløp 2022. 
Det er SVÆRT viktig at du har lest NØYE gjennom og forstått dette FØR du melder på!

 

Måltider og overnatting skal forhåndsbetales også i år. Dette er en ordning som foretrekkes av hotell og lunsjsted – og det reduserer kødannelser når mange kommer samtidig. Det er imidlertid viktig at alle husker å levere lunsjbillettene som ligger i løpsmappen (utdeles ved start) til lunsjstedet.

 

Det vil selvfølgelig fortsatt bli helt valgfritt om man ønsker å benytte seg av det foreslåtte lunsjtilbudet, overnattingstilbudet og festmiddagen. Vi har derfor ingen fast deltakeravgift for hele arrangementet, da dette er avhengig av hvilke alternativer man ønsker. Disse valgene gjør man ved påmeldingen, slik som tidligere, og prisene er også oppgitt der. Vi ber om at du selv merker deg kostnadene for de alternativene du velger – og til slutt summerer alle valgene slik at du får en total deltakeravgift.

 

Lunsjen vil i år koste kr. 200,- pr. person. Dette er en fyldig lunsjtallerken - brød, kaffe og kake er inkludert. Evt. annet drikke enn vann må kjøpes av den enkelte på stedet.

 

Festmiddagen på lørdag kveld på Selma Spa hotellet i Sunne vil koste 595,- NOK pr. person – dette er en tre-retters middag, inkludert kaffe og selvfølgelig en velkomstdrink før måltidet. Evt. annet drikke i tillegg må også her kjøpes av den enkelte – hotellet foretrekker da at man kjøper drikkebonger i baren før måltidet. NB! Det er strengt forbudt å ta med egne alkoholholdige drikkevarer under "happy hour" og på festmiddagen! Dette er selvfølgelig pga. at hotellet kan få skjenkekontroll – og evt. miste skjenkebevillingen dersom medbrakt drikke finnes, og det vil igjen medføre svært alvorlige konsekvenser for hotellet og kan bety slutten for Greta Molanders Æresløp!

 

Når det gjelder selve overnattingen vil prisen på et enkeltrom bli 1240,- NOK pr rom. Et dobbeltrom vil koste 2060,- NOK pr rom. Dersom man vil ha 1 ekstraseng satt inn på dobbeltrommet vil dette rommet koste 3090,- NOK. Frokost er inkludert for alle.

 

Selve påmeldingen må som tidligere gjøres via vår nettside
www.gretamolander.no. (Det er ikke mulig å melde på via direkte epost/telefon til styret.) Påmeldingen åpnes 1. april og den vil stenges 1.mai. I løpet av denne perioden er det mulig å gå inn på påmeldingsskjemaet og foreta så mange endringer som er nødvendig – og evt. så mange ganger man måtte ha behov for. Når påmeldingskjemaet er korrekt utfylt vil man få en umiddelbar bekreftelse på epost om at påmeldingen er mottatt – og det vil være en lenke tilbake til skjemaet som kan benyttes dersom man må gjøre endringer. Dersom du ikke får denne bekreftelse umiddelbart må du gå inn igjen i påmeldingen og gå over skjemaet på nytt, da dette vil normalt bety at det er noen mangler.

 

Påmeldingsfristen 31.mars er absolutt – etteranmeldelser er ikke mulig. Dette er pga. bestillings- og betalingsfrister til hotell og lunsjsted, produksjon av løpsblad og andre forberedelser som gjør at vi må vite nøyaktig antall i god tid før løpet. Merk at vi har et maks. antall deltakerbiler på 85 – dersom dette antall oppnås før påmeldingsfristens utløp, kan det hende at vi må sette evt. overskytende på venteliste. Vi oppfordrer derfor til å være tidlig ute med påmeldingen for å sikre at man får plass!

 

NB! Startavgiften SKAL betales ved påmelding. Den reserverer deg en plass i løpet (med mindre det er opprettet en venteliste) - det holder ikke med å bare fylle ut påmeldingsskjemaet. Medlemmer av Greta Molanders Æresklubb betaler 400,- kr i startavgift, mens ikke-medlemmer betaler 700,- kr. Dersom man ønsker å bli medlem kan man betale medlemskontingenten på 200.- kr senest samtidig som startavgiften. Startnummer tildeles fortløpende i forhold til innbetalingsdato for startavgiften.

 

Påmeldingen er bindende – og startavgiften vil ikke bli refundert.

 

Det er viktig å merke seg at etter at påmeldingen stenges 31.mars vil det ikke lenger være mulig å foreta noen endringer. Ved evt. tekniske problemer som oppstår etter denne dato og som gjør at man er nødt til å benytte en annen løpsbil enn opprinnelig påmeldt, vil vi gjerne ha beskjed om dette så snart som mulig. Imidlertid kan det ikke garanteres at opplysninger og bilde av den andre bilen kommer med i løpsbladet, da produksjonen av bladet igangsettes umiddelbart etter 1.mai.

 

Bildet av løpsbilen din skal trykkes i bladet, og må derfor være av god kvalitet/høy oppløsning og av liggende/horisontal format. Bildet sendes til e-postadressen oppgitt på påmeldingsskjemaet, samtidig som du melder deg på (så du ikke glemmer det).

 

Deltakeravgiften som dekker lunsj, middag og overnatting skal betales senest 31.mars. Vårt tips er at du ved påmeldingen nøye noterer deg hva som vil bli din deltakeravgift i tillegg til startavgiften, og når du da går inn i nettbanken for å betale startavgiften, legger du samtidig deltakeravgiften inn til betaling med forfall 31.mars. Dersom du må foreta endringer på påmeldingen som har innvirkning på deltakeravgiften, har du fortsatt mulighet til også å gjøre endringer i nettbanken din. Dersom du ikke må foreta noen endringer slipper du å glemme og betale deltakeravgiften hvis du allerede har lagt den på forfall.

 

Purring på manglende innbetaling kan ikke påregnes – dersom du vil være med på løpet må du selv passe på at du betaler alt i tide. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut bekreftelse på mottatt betaling til hver enkelt deltaker etter hver enkelt innbetaling – følg med i nettbanken din at pengene har gått ut av din konto og inn på riktig konto. Endelig bekreftelse på deltakelse i løpet sendes ikke ut før etter betalingsforfall 1.mai, men man skal altså motta en umiddelbar bekreftelse på mottatt påmelding. Vi forsøker å sende ut denne bekreftelsen så fort som mulig etter innbetalingsfristen – men det forsinkes evt. dersom det er mangler i påmeldinger/innbetalinger og vi må bruke tid på å nøste opp i dette. (Det er derfor vi presiserer at all informasjon må leses og følges nøye.)

 

Deltakeravgift refunderes som hovedregel IKKE. (Dette er også pga kontraktfestede bestillings- og betalingsfrister hos hotell og lunsjsted.) Ved sykdom må man evt. benytte sin reiseforsikring.

 

Velkommen til påmelding fra 1.april - vi sees i august!

 

Hilsen 
Styret i Greta Molanders Æresklubb

IMG_2858
IMG_2556
IMG_2598
IMG_2512
IMG_2805
IMG_2795